Conference 2024

Mae’n bleser gennym gyhoeddi Cyfarfodydd Llawn arbennig gan

Carl Foulkes ar ‘Baratoi ar gyfer Datganoli Heddlua yng Nghymru’,

a

chan y Fonesig Vera Baird a’r Athro Stewart Field ar Ddatganoli Cyfiawnder Ieuenctid a’r Llys Ieuenctid yng Nghymru

Hefyd bydd llawer o bapurau hynod ddiddorol yn cael eu cyflwyno mewn sesiynau trafod. Mae cyflwyniadau ar gyfer crynodebau’n dal i gael eu derbyn (y dyddiad cau yw dydd Iau 29 Chwefror 2024). I gael gwybodaeth gynhwysfawr am gyflwyno crynodebau, cyfeiriwch at y ddogfen 'Cyhoeddiad y Gynhadledd a Chais am Bapurau 2024' sydd ynghlwm.

Bob blwyddyn, mae’r digwyddiad hwn yn dod ag academyddion, llunwyr polisi a’r rhai sy’n gweithio ym maes troseddeg a chyfiawnder troseddol ynghyd. Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i gyflwyno eu prosiectau ymchwil neu eu syniadau ar bolisïau ac ymarferion, gan gael mewnwelediadau gwerthfawr gan gyfoedion ac ysgolheigion ledled Cymru.

Mae cynadleddau blynyddol WCCSJ yn galluogi aelodau i greu cysylltiadau sydd wedi bod yn sail i fentrau ymchwil Cymru gyfan, gan eu gwneud yn sylfeini o gynnydd yn y maes Troseddeg.

Sylwch nad yw cofrestru ar gyfer y cynadleddau ar agor eto. Byddwn yn anfon hysbysiad e-bost at aelodau WCCSJ unwaith y bydd cofrestru ar gael (mae aelodaeth am ddim).

Am fanylion ychwanegol neu os oes angen cymorth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.